Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

congreve
22:49
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
22:48

Jak bardzo należy się czasami zgiąć, aby uratować przyjaźń czy miłość? I czy po tym zgięciu, po tym poświęceniu czy nadal jest ten sam związek?

Bycie sobą to dla mnie zgodność myśli z czynami. Kiedy coś się kończy? Kiedy kończy się szacunek do siebie. Kiedy mija akceptacja. Kiedy mija wzajemny luz. Kiedy mija poszanowanie potrzeb. Ty nie szanujesz już jego, on – twoich.  Kiedy przestajesz się cieszyć na spotkanie. Kiedy nie cieszysz się wracając do domu.

Przyjaciel/partner to ktoś kto akceptuje nasze wybory. A co jeśli przestaje je akceptować?

To znaczy, że zmieniły się nasze wartości. To znaczy, że długo nie byliśmy tak naprawdę blisko.

To znaczy, że mogliśmy się spotykać, pić wódkę, mówić o kobietach, muzyce, życiu i śmierci, ale gdzieś tam nie byliśmy już ze sobą szczerzy. To znaczy, że mogły być kolacje, kino, zaciskające się dłonie na prześcieradle, ale czegoś tam już zabrakło.

Skończyło się. I są tylko dwie osoby które są sobie obce, a między nimi jakiś żal.

W rozstaniach zawsze są winne obie strony.

— Piotr C
congreve
22:48
congreve
22:47
3866 9d73 500
Reposted fromtotal1ty total1ty vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
22:46
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
congreve
22:46
1359 a76c
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viapl pl
congreve
22:45
2358 1fbb
Reposted fromMiziou Miziou vianaomiichan naomiichan
congreve
22:45
congreve
22:45
8630 c5aa 500
Reposted fromeyelyn eyelyn viadeinneuerfreund deinneuerfreund
congreve
22:44
7818 557d 500
congreve
22:44
congreve
22:44
4384 eb54 500
Reposted frompunisher punisher viadeinneuerfreund deinneuerfreund
congreve
22:42
0229 9a7f 500
Reposted fromfungi fungi viadeinneuerfreund deinneuerfreund
congreve
22:41
1696 110d 500
Reposted fromtichga tichga viadeinneuerfreund deinneuerfreund

May 22 2019

congreve
20:13
9081 6da1 500
Reposted fromnightmarish nightmarish vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
20:12
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
20:12
Domyśl się, że jest ze mną źle... przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
20:12
9377 3918
Reposted fromflesz flesz vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
20:12
0411 8f62 500
congreve
20:12
8153 ffd0
Reposted fromgreensky greensky viaschrodingersdog schrodingersdog
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...