Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

congreve
23:55
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
23:55
9537 7fbc
Javelin
Reposted fromnazghul nazghul viadeinneuerfreund deinneuerfreund
congreve
23:54
1888 94b4
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
23:54
congreve
23:54
congreve
23:54
0842 70c1
Reposted frommangoe mangoe viadeinneuerfreund deinneuerfreund
congreve
23:53
congreve
23:53
9382 337b 500
congreve
23:53
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
23:52
8884 a0c5
Reposted fromtichga tichga viadeinneuerfreund deinneuerfreund
congreve
23:52
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
congreve
23:52
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
Reposted frompesy pesy vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
23:52
6393 1bdd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
23:52
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
congreve
18:00
Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
Reposted fromborn2die born2die vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
18:00
0725 edcc 500
congreve
18:00
masochiści tak mają - wspominają i tęsknią.
— 12;34.
Reposted fromalevue alevue vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
18:00
-Gdybyśmy się zakochiwali wyłącznie w ludziach, którzy są dla nas stworzeni - powiedział - nie byłoby tego całego zamieszania wokół miłości. 
— Amor Towles
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
18:00
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
18:00
1348 5805 500
Reposted frommerkaba merkaba vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...