Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

congreve
17:59
Należy mądrze dobierać znajomości. Nie ponaglać miłości. Nie pozwalać, by samotność wrzucała nas w objęcia tych, co nie są „naszą bajką”. Należy zakochiwać się wtedy, gdy jesteśmy na to gotowi, a nie wtedy, gdy czujemy się samotni. Na dobrą znajomość warto trochę poczekać.
Reposted fromlubiedzis lubiedzis vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
17:59
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
17:59
8286 c49c 500
Reposted frommangoe mangoe vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
17:58
4334 bf6a 500
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viapl pl
congreve
17:57
Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.
— Emery Lord
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
17:57
3562 6d44
congreve
17:57
congreve
17:56
1744 e57f
Reposted fromsoSad soSad vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
17:56
2253 b9d0
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
17:55
congreve
17:55
congreve
17:55
congreve
17:52
Robiliśmy to, co robią młodzi ludzie w piątkowy wieczór. (...) Jeden i drugi skończyli studia, a jedyne ich zainteresowania to się najebać.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
17:52
6708 e53d 500
Reposted fromLuna- Luna- vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
17:42
1604 e27c
Reposted fromseaweed seaweed vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
17:42
1015 9645
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
17:41
0101 c34f 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
17:41
4545 f14e 500
suprisingly accurate
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
17:40
9008 28b6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianieobecnosc nieobecnosc

November 09 2018

congreve
02:11
8316 6606 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...