Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

congreve
18:21
3123 5a18 500
Reposted fromdusix dusix viagruetze gruetze
congreve
18:21
18:21
4566 5053

beautyofabandonedplaces:

Vines creeping in through an old skylight in the Verrière de chateau. [1600 x 1067] [OS].

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viagruetze gruetze
congreve
18:20
4628 f308 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
congreve
18:19
4719 653e 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
congreve
18:19
1868 9aaf 500
Reposted fromfungi fungi viadeinneuerfreund deinneuerfreund
congreve
18:19
3570 1b6d
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianaomiichan naomiichan
congreve
18:18
2683 d9f1 500
Reposted fromoll oll vianaomiichan naomiichan
congreve
18:18
2214 b0e8 500
congreve
18:18
3697 f508 500
Reposted fromverronique verronique viasaycheese saycheese
congreve
02:11
congreve
02:10
3917 51f6 500
Reposted fromgket gket viamiqou miqou
congreve
02:09
2082 eb50
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadreamerlive dreamerlive
congreve
02:09

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viadreamerlive dreamerlive
congreve
02:09
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem.

Znikam.
Reposted fromnotforgetme notforgetme viaasdfgh asdfgh
congreve
02:08
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viaasdfgh asdfgh
congreve
02:08
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaasdfgh asdfgh
congreve
01:55
no monesters
Reposted fromanabee anabee viaKobajashi Kobajashi
congreve
01:54
3520 fded 500
Reposted fromhare hare viaKobajashi Kobajashi

October 27 2018

congreve
22:45
Reposted frombluuu bluuu vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...