Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2018

congreve
22:45
22:45
congreve
22:45
Reposted fromshakeme shakeme vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
22:45
congreve
22:44
2898 c168 500
Reposted fromzciach zciach vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
22:43
Powiedzieć Ci jak ma być? Ma być szał, mam się jarać. Mam cały czas o Nim myśleć i ma szybciej bić serce, kiedy zobaczę wiadomość od Niego. Mam skakać z radości, kiedy zaprosi na spacer i ciągle się uśmiechać. Mają mi się uginać kolana przy każdym Jego spojrzeniu w moją stronę i mam drżeć, kiedy mnie dotknie. Nie chcę być z kimś, przy kim tego nie czuję.
— przy Tobie czułam...
Reposted fromchocoway chocoway vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
22:43
1233 f001 500
Jacek Podsiadło
Reposted frombylejaka bylejaka vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
22:42
Reposted fromgruetze gruetze
congreve
22:42
congreve
22:42
7141 fe5b 500
Reposted fromsavatage savatage vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
22:42
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
22:41
2741 3ad9
Reposted fromzciach zciach viahaber haber
congreve
22:41
0677 e932
Reposted fromsosna sosna viahaber haber
congreve
22:41
1031 7259 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahaber haber
congreve
22:40
7290 3426 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viahaber haber
congreve
22:40
Reposted fromFlau Flau viahaber haber
congreve
22:39
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianieobecnosc nieobecnosc
22:39
4643 bc92
Reposted fromcourtney97 courtney97 vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
22:39
8951 b3d8 500
Reposted fromwezuwia wezuwia vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
22:38
7958 fa77
Reposted fromnutt nutt vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...