Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 12 2019

congreve
21:28
1893 71b9 500
Reposted fromteijakool teijakool vianoisetales noisetales
congreve
21:27
0827 b076 500
Reposted fromtichga tichga vianoisetales noisetales

December 08 2019

16:24
0092 3b9f 500
congreve
16:20
Reposted fromthesoup thesoup viaschlachtoros schlachtoros

December 07 2019

congreve
13:10
8091 95b7 500
Reposted fromble ble vianoisetales noisetales

December 03 2019

congreve
23:02
7514 0a90 500
Reposted fromyikes yikes vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
23:01
3902 c319 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
21:03
1696 5b01 500
Reposted fromcrazypolish crazypolish vianaochan naochan
congreve
21:03
congreve
21:02
"Miał zwyczaj: codziennie robił mi herbatę. Usiądź, wypijemy razem. To było takie hasło. Wezwanie właściwie. Jakby mnie każdego dnia wzywał do prawdziwego życia we dwoje. Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a na końcu się okazuje, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej".
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabitemyneck bitemyneck
congreve
21:02
Pamietam jak kiedyś jedna, młoda, przypadkowo spotkana mi dziewczyna powiedziała, że ona już przeżyła swoją miłość. Taką prawdziwą. Powiedziałam jej wtedy, że co też wygaduje, że jeżeli „nie jesteście ze sobą to pewnie tak miało być, albo nie byliście sobie pisani.” Teraz chciałabym ją spotkać ponownie, by móc jej powiedzieć, że wiem jak to w tłumie ludzi jest nie umieć zapełnić pustki po jednym człowieku, bo dopiero teraz ją prawdziwie rozumiem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabitemyneck bitemyneck
21:02
To, co rodzice nazywają wychowaniem, nie przynosi żadnego efektu wychowawczego. Ich słowa wpadają dzieciom jednym uchem, a wypadają drugim. Wychowanie dzieci dokonuje się, jeśli można tak powiedzieć, między wierszami. Jak dzieci uczą się radzić sobie z konfliktami? No właśnie, obserwują, jak dorośli to robią. Nic nie pomogą napomnienia, że należy ze sobą rozmawiać grzecznie, skoro oni sami obrzucają się wyzwiskami. Dzieci nie robią tego, co im mówimy, one robią to, co my robimy.
— Jesper Juul
Reposted fromkonrad konrad viabitemyneck bitemyneck
congreve
21:02
Jest coraz ciężej, chociaż w sumie nic się nie dzieje.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabitemyneck bitemyneck
congreve
21:01
Zawsze masz jedną nogę w dwóch miejscach. Nigdy nie możesz być naprawdę szczęśliwa, bo jak tylko wyjedziesz, to jesteś dwie sobą, i gdzie byś nie była, to jedna połowa ciebie woła do drugiej.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabitemyneck bitemyneck
congreve
21:01
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off vianieobecnosc nieobecnosc
21:01
0249 4ae7 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
21:01
Czasami, dokonanie złego wyboru jest lepsze niż nie dokonanie żadnego. Masz odwagę iść do przodu, a to rzadkość. Osoba stojąca na rozdrożu dróg, nieumiejąca wybrać, nigdy nie pójdzie do przodu.
— Terry Goodkind - "Pierwsze prawo magii"
Reposted fromlovvie lovvie vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
21:01
5061 a353 500
Reposted fromcogitavi cogitavi vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
21:00
3337 3e38 500
Reposted frommistic mistic vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
21:00
Nordvika beach, the Lofoten Islands
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl