Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2018

congreve
22:40
8422 e39a 500
Reposted fromparafina parafina vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
22:40
0593 8855 500
congreve
22:40
3763 b04f 500
Reposted frommesoup mesoup viadeinneuerfreund deinneuerfreund
congreve
22:40

July 01 2018

congreve
17:36
Stoisz więc. W poczekalni pełnej odrzuconych uczuć, nieodbytych rozmów, porów skóry, która tęskni za czułością, za nim.
http://jaorbita.pl/2018/05/wszystkie-lasice-swiata/
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia vianergo nergo
congreve
17:36
congreve
17:36
congreve
16:35
jesteś mi potrzebny gdy wszystko mi działa na nerwy, gdy cały ten świat mnie przerasta i było nie raz tak.
Reposted fromorchis orchis vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
16:23
2673 a132 500
Reposted fromyveee yveee vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
16:23
congreve
16:23
- Postanowiłam się zmienić. Próbuję nie dbać o to, co ludzie o mnie myślą. Dlatego jestem tutaj sama pośrodku niczego. W moim wieku jest to trochę głupie. Cholernie trudno jest być odważnym. 
— "Woman walks ahead"
congreve
16:23

- Dawno nie jechałam nigdzie pociągiem - powiedziałam do N. przejeżdżając wraz z nią przez miasto. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że jak na ironię losu, już kilka dni później będę siedziała w pkp intercity. Nie na moje życzenie. Tzn. w sumie na moje, ale nie tak zupełnie. 

Kocham dworce kolejowe i kocham lotniska. Za każdym napotkanym tam człowiekiem stoi jakaś historia. Przecinają się one w powietrzu. Siedzisz w jednym przedziale ze złamanymi sercami, z kłamcami, ze strachem, ze szczęściem, z zagubieniem, z pustką, ze smutkiem. 

Nikt ci nie zawraca głowy, nikt nie liczy na autoprezentację, rzadko kiedy ktoś nawiązuje rozmowę dłuższą niż kilka minut. Za to cenie pociągi. Można być sobie samym ze swoimi myślami. 

Nie lubię jedynie pożegnań, dlatego zawsze staram się by nikt mnie nigdy nie odwoził. Teraz dodatkowo by nikt mnie odbierał, zwłaszcza gdy wracam z wiadomością, która zamiast malować uśmiech na twarzy, zalewa oczy łzami.

— "Słowem w sedno"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
16:19
congreve
16:18
1281 7b87
Reposted frompunisher punisher viagruetze gruetze
congreve
16:18

Saint Cirq Lapopie, France.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaorchila orchila
congreve
16:18
congreve
16:18
2124 3126 500
Reposted fromtfu tfu viaorchila orchila
congreve
16:17
jesteś mi potrzebny gdy wszystko mi działa na nerwy, gdy cały ten świat mnie przerasta i było nie raz tak.
Reposted fromorchis orchis vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
16:17
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
16:17
...trzymali się za ręce. Ręka to jest fajna sprawa. Nie angażuje specjalnie osoby, która ją daje, a bardzo uspokaja tę, która ją otrzymuje.
— Anna Gavalda - Po prostu razem
Reposted fromIriss Iriss vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl