Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

congreve
17:28
Reposted fromFlau Flau viagabunia gabunia
congreve
17:28
2267 1f91 500
Reposted fromkaiee kaiee vianoisetales noisetales
congreve
17:27
3577 ca22
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
congreve
17:27
1212 057b
Reposted fromursa-major ursa-major vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
17:25
Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego
congreve
17:25
Nigdy nie pozwolę Ci się do mnie zbliżyć. Nawet, jeśli znaczysz dla mnie najwięcej, bo za każdym razem, kiedy się otwieram, to boli. Więc nigdy nie zbliżę się do Ciebie za bardzo. Nawet, jeśli znaczę dla Ciebie najwięcej. Za każdym razem, kiedy mnie krzywdzisz, coraz mniej płaczę. Za każdym razem, kiedy mnie zostawiasz, łzy wysychają szybciej. Za każdym razem, kiedy odchodzisz kocham Cię mniej.
— Sam Smith - "Too Good At Goodbyes"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
17:25
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Marek Hłasko
congreve
17:25
0953 a249
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viagruetze gruetze
congreve
17:25
Chcę już być "u siebie", gdziekolwiek to jest.
— dobby
Reposted fromdobby dobby vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
17:24
5316 f306 500
Reposted fromZircon Zircon vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
17:24
Reposted fromantichris antichris vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
17:24
Czasami kłamię, kiedy pytasz, czy jest dobrze
congreve
17:24
3024 84e0 500
Reposted frommesoute mesoute vianieobecnosc nieobecnosc
17:24
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
17:24
4017 96a6 500
Reposted frompunisher punisher viagruetze gruetze
congreve
17:24
2161 ade3
Reposted fromsosna sosna vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
17:22
3361 524e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagruetze gruetze
congreve
17:21
4179 8710 500
Reposted fromverdantforce verdantforce vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
17:21
W życiu wszystkiego trzeba spróbować. Trzeba zapalić papierosa, upić się do nieprzytomności, tańczyć całą noc, zgubić telefon, nieszczęśliwie się zakochać, jechać w bagażniku, pływać w nocy, zgubić się w obcym mieście. Ale jeśli robisz coś złego, to przynajmniej baw się przy tym dobrze. Może jutro będzie koniec świata. Przecież może. Próbuj. Może gdzieś miedzy nową książką a podróżą do Ciechocinka znajdziesz właśnie swoje szczęście.
— znalezione
congreve
17:21
1667 6082 500
Reposted fromprecelka precelka vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl