Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

congreve
02:56
congreve
02:44

W tym chyba tkwi cała tajemnica udanych relacji z ludźmi, udanego życia: niczego nie oczekiwać. Nadmierny apetyt na doznania wywołuje ciągły niedosyt, frustrację.

— unknown
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viasukube sukube
congreve
02:41
Nie trzeba roku, aby zapomnieli o tobie.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viakhal khal
congreve
02:41
3255 8b9c 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viakhal khal
congreve
02:40
1806 24b6
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viakhal khal
02:40
6312 7669
Reposted fromamatore amatore viakhal khal
congreve
02:40
6882 ed21
Reposted fromaletodelio aletodelio viakhal khal
congreve
02:40
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viakhal khal
02:40
5940 a548 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viakhal khal
congreve
02:40
Mówię do siebie: nie myśl! Jest tyle kobiet, które nie myślą i jakoś im idzie.
— Krystyna Janda
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakhal khal
congreve
02:40

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viakhal khal
congreve
02:40
Ale przychodzi taki moment, kiedy stwierdzasz, że już nie chcesz żyć w złudzeniach. Że wolisz nie mieć nic niż mieć coś co nie jest prawdziwe.
— samozatrucie.soup.
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viakhal khal
02:39
0264 e93c 500

spragnione:

edit

Reposted fromdivi divi viakhal khal
congreve
02:39
5242 5935 500
Reposted fromretaliate retaliate viakhal khal
congreve
02:39
Wydaje mi się, że chodzi o to, by wybierać dobrze… na co dzień. Masz prawo do błędów. Masz prawo się pogubić. Grunt to nie trwać przy złych wyborach przez całe życie. Jeśli nam szczęście dopisze, to jeszcze dużo czasu przed nami. Szkoda, by było go zmarnować na trwaniu w konsekwencjach niektórych decyzji, które podobno są na zawsze.
http://www.preciousmistakes.pl/2017/01/10/wybierzmy-dobrze/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viakhal khal

August 19 2017

congreve
00:06
Przypadkowa znajomość czasem potrafi dać nam więcej szczęścia niż ta, na którą czekaliśmy z utęsknieniem.
Reposted fromcasas casas viakhal khal
congreve
00:06
Zapraszałem ją do mieszkania
Kątem oka widzę jej stanik
A rok później mamy się za nic
— Taco Hemingway - “Nostalgia”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viakhal khal

August 18 2017

23:58
7399 8adf 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viakhal khal
congreve
23:57
Chyba na tym właśnie polega dorosłość: na zobaczeniu, jak mało się wie i w jak wielu sprawach nie miało się racji.
Reposted from2708 2708 viakhal khal
congreve
23:57
"Mogłaby zamknąć oczy, udawać, że wszystko jest w porządku. Wiedziała jednak, że nie da się żyć z zamkniętymi oczami."
Reposted frommargott margott viakhal khal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl