Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

congreve
16:22
Poczułam prawdziwą miłość raz w życiu. Myślę, że nic nie równa się z tym, gdy ktoś kocha Cię tak bardzo, że pozwala Ci odejść i być szczęśliwą tam, gdzie Ty tego zapragniesz. Nigdy później nie spotkałam się już z czymś takim. Ciągle ktoś błagał mnie o zapewnienie, że od niego nie odejdę. Chciał potwierdzenia, że jego serce będzie u mnie na zawsze bezpieczne.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
16:22
Jeśli uważasz, że tylko odpowiedni partner Cię uszczęśliwi to wiedz, że tak wygląda najprostsza droga do samotności.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
16:22
Reposted fromshakeme shakeme viasaycheese saycheese

July 15 2019

congreve
07:23
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
congreve
07:23
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
07:23
6002 169b
Reposted fromWarzywna Warzywna vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
07:22
8920 6639 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
07:22
congreve
07:22
It's amazing how our hearts can still feel sad abou something today that happened such a long time ago.  You learn so much. You learn to never let someone be such a priority in your life, when all you are to them is an option. You learn you can miss something but still not want it back.
— Jay Shetty, mood of the moment
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viaawaken awaken
congreve
07:22
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawaken awaken
congreve
07:22
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawaken awaken
congreve
07:22
5600 c531
Reposted fromhormeza hormeza vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
07:21
3455 473a 500
Reposted frompszczola91 pszczola91 viacygi-chan cygi-chan
congreve
07:21
Życzę ci byś spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromkyte kyte viaawaken awaken
congreve
07:21
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
congreve
07:20
8538 8554 500
Reposted frompopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze vianaochan naochan
congreve
07:20
7363 56ce
Reposted fromsmoke11 smoke11 vianaochan naochan
congreve
07:19
There are seven billion people in the world. So when one of them behaves badly toward you, he’s actually doing you a great favor because he’s saving you time. He’s telling you that he’s not worth your while. He’s freeing you to say, “Thank you for the information. I will now move on to the 6,999,999,999 other people, some of whom may have some value.'
— Destination Wedding, 2018
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viaawaken awaken
congreve
07:18
Dla mnie w miłości jest najważniejsza rozmowa. Rozumiem miłość jako ogromną, nieodpartą chęć przebywania z tą jedną osobą. Gdy kogoś kocham, to chcę mu opowiedzieć wszystko to, co ważnego dzieje się w moim życiu i nie mam potrzeby opowiadania tego komuś innemu. Jestem nienasycony rozmową z tą osobą. Wierzę też w miłość, która daje poczucie wolności. Jestem przykładem mężczyzny, który daje kobiecie mało czasu. Bo ciągle mnie nie ma, bo bardzo dużo pracuję i często podróżuję. Ale jeśli już jestem z nią, to staram się, aby ten czas był jak najlepszej jakości. Chcę, by z nikim innym takiego czasu nie spędziła. Nawet jeśli jest to dzień, który wypełniamy sobie czytaniem książek na głos.
— Janusz L. Wiśniewski w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabitemyneck bitemyneck
congreve
07:17
1958 2065
Reposted fromloveandsex loveandsex viaMrAndMrsSmith MrAndMrsSmith
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl