Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

congreve
21:50
3863 835b
Reposted fromtichga tichga viahaber haber
congreve
21:48
4564 20f6 500
Reposted fromtfu tfu viaawaken awaken

November 01 2017

congreve
22:48
congreve
22:47
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viacherrycokee cherrycokee
congreve
22:47
5619 7453
Reposted fromretro-girl retro-girl viacherrycokee cherrycokee
22:47
congreve
22:46
6583 db81 500
Reposted frombestform bestform viathatwasntadream thatwasntadream
congreve
22:46
7758 abc5
Reposted fromteijakool teijakool viagruetze gruetze
congreve
22:46
4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viagabunia gabunia
congreve
22:45
Jestem silną kobietą. Ale nie jest to kwestia predyspozycji osobowościowych ani kwestia wyboru, raczej życiowych doświadczeń. Urodziłam się delikatna i krucha. To życie ukształtowało mnie na twardą kobietę. Nadal z mojego wnętrza wylewa się wrażliwość i chłonę każdą komórką piękno tego świata, wzruszając się tysiąc razy na minutę, ale wiem, że jest to zaleta, a nie wada.
Wiem też, że zawsze dam sobie radę w życiu. Czasem szybko pogodzę się z tym co mnie spotkało, a innym razem zajmie mi to dużo więcej czasu. Czasami przyjmę życiowe lekcje z pokorą, a czasem będę zbuntowana do granic możliwości. Ale wcześniej czy później - poradzę sobie. Trudności nie da się uniknąć. Jednak myślę, że najważniejsze jest żyć tak, żeby zawsze można było sobie powiedzieć:
"Dałaś radę i zrobiłaś wszystko, co mogłaś, możesz być z siebie dumna".
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viacherrycokee cherrycokee
congreve
22:29
4145 49ca
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacherrycokee cherrycokee
22:28
0925 48b8

surfcommiesmustdie:

nevergonnawalkpastafez:

surfcommiesmustdie:

rose-on-the-mountain:

drtanner:

thischick25:

tardishobo:

IM LAUGIHNG HARDER THAN EVER RIGHT THIS SECOND

Reblogging this again because Chris just made me realize that sheep are so stupid that I can’t even think like them:

These sheep? They are actually running away from the car.

They are so stupid that they’re following each other in a circle around the thing they are running from.

SHEEPNADO

when your group cohesion is set higher than your flee response distance.

Moshpit

This is actually called a sheep cyclone and it happens because sheep don’t have a hierarchy. In most herds, whichever animal is the leader will sense danger and take off running. The rest of the herd takes it’s cues from the leader and follows. Sheep, on the other hand, don’t have a leader. If the flock runs, they run, and they follow whatever fluffy tail happens to be in front of them. Usually, this works out fine for the sheep. Occasionally, however, the sheep in the front starts following the fluffy tail of the sheep in the back so the whole flock ends up running in circles, going nowhere fast.

sheeps are morons lmao

Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaorchila orchila
congreve
22:26
6236 e55d 500
a wy co biedaki?
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viapl pl
congreve
22:26
5964 d96a 500
Reposted fromizutu izutu vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
22:26
Niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz.
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
22:26
Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.
— Listy do Małej
Reposted fromcontigo contigo vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
22:25
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
22:25
Reposted frombluuu bluuu vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
22:25
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.
— K. Grochola
congreve
22:25
Kiedy masz 20 - 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy, że umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.
W życiu chodzi o to, aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głową w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano, bo znów nie wyszło.
I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.
Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne i bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.
A na koniec i tak pamiętamy te rzeczy, które były niestabilne i niebezpieczne.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl