Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

congreve
22:01
Myśmy tak odbiegli od innych narodów, że święcimy klęski, gdy tamte święcą zwycięstwa.
— Roman Dmowski
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viahaber haber
congreve
22:01
7243 a086
Reposted from4777727772 4777727772 viapl pl
congreve
22:00
7738 c190 500
"You need to connect yourself with Jesus."
Reposted fromtoganja toganja viapl pl
congreve
21:59
9879 cf3f 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viapl pl
congreve
21:58
9881 250e 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viapl pl
congreve
21:58
0314 3b1d 500
Reposted fromseaweed seaweed viaorchila orchila

April 22 2018

congreve
10:24
2433 b864 500
Reposted fromsosna sosna vialolylol lolylol
congreve
10:24
1123 ac4f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaamarus amarus
congreve
10:24
6230 098e
Reposted fromtichga tichga viaarthi arthi
10:24
1791 0ad5 500
Reposted fromclitoris clitoris viabeeth beeth
congreve
10:24
0303 7332 500
Reposted fromseaweed seaweed viaSenyia Senyia
congreve
10:24
0113 29a1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSenyia Senyia
congreve
10:24
3321 b4fa 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viacryingangel cryingangel
congreve
10:24
1941 cd0f 500
Reposted fromdaelmo daelmo viaamarus amarus
congreve
10:23
1125 6a5c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaamarus amarus
congreve
10:23
8901 f192 500
Reposted fromstroschek stroschek viaamarus amarus
congreve
10:23
2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaAsmod4n Asmod4n
congreve
10:23

Trzeba być idiotą, aby marnować kobiecy potencjał, widząc w dziewczynie tylko jędrne uda, gładką twarz i wypukłości pod koszulką. Jeśli kobieta jest w Tobie zauroczona, to szczytem frajerstwa jest wykorzystywanie jej wnętrza, czułości i dobra - kiedy wiesz, że nic z tego nie będzie, ale nie przyznasz tego jasno, bo masz w tym swoje chore fizyczne cele. To przez takie gówniarskie zachowania tak wiele kobiet nosi w swoim sercu zadrę, która pozbawia ich tego bezgranicznego zaufania, które mogłoby być piękną inwestycją w kogoś, kto szczerze potrafiłby z tego skorzystać - z wzajemnością.

— Kobus
Reposted fromblacktoblack blacktoblack
congreve
10:23
0333 1e99 500
Reposted fromstroschek stroschek viaSenyia Senyia
congreve
10:22
5706 35fc 500
Reposted frompiehus piehus viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl