Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

congreve
18:48
congreve
18:48
5954 faca 500
Reposted fromadamkrk adamkrk vialexi lexi
congreve
18:47
Reposted fromvolldost volldost viagruetze gruetze
congreve
18:47
Current events!
Reposted fromfabs3 fabs3 viagruetze gruetze
congreve
18:46
2612 fa5d
Reposted fromthegirl thegirl vialexi lexi
congreve
18:46
6871 710c 500
Reposted fromlegilimencja legilimencja vialexi lexi
congreve
18:45
7899 5d35
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viaorchila orchila
congreve
18:45
5709 74bb 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy vialexi lexi
congreve
18:45
Reposted fromfungi fungi vialexi lexi
congreve
18:44
3662 139d
Reposted fromhepi hepi viaanaeyo anaeyo
congreve
18:42
Nie ma przypadkowych spotkań i ludzie też nie stają na drodze naszego życia, ot tak. Każdy człowiek zostaje nam dany po coś, aby czymś nas ubogacić, dopełnić, coś pokazać czy uświadomić. Poprzez ludzi dostajemy od życia tysiące szans na to, aby stać się lepszym człowiekiem lub aby temu człowiekowi pokazać coś, czego on do tej pory nie dostrzegł. —  Monika A. Oleksa
Reposted fromzaaaczarowana zaaaczarowana
congreve
18:42
W życiu najtrudniejsze jest odkrywanie swojej tożsamości. Czy ta whisky rzeczywiście ci smakowała, czy może tak ci się wydawało, bo smakowała twoim kolegom? Czy kupiłeś ten telefon dla siebie, czy żeby pokazać, że cię stać? Czy słuchasz tej muzyki dlatego, że ci się podoba, czy dlatego, że słuchają jej twoi znajomi, a ty boisz się przyznać, żeby cię nie wyśmiali? Co jest naprawdę twoje? Z takich drobnych rzeczy układa się nasza tożsamość. Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś. Ludzie mają z tym problem. —  Piotr C. ‘Brud
Reposted fromzaaaczarowana zaaaczarowana
congreve
18:42
Dlaczego nie realizujemy swoich marzeń? Być może zapominamy, że nic nie dzieje się samo i nic tak po prostu do nas nie przyjdzie. Nie powinniśmy ciągle liczyć na cud, na zrządzenie losu, na dobry dzień, na szczęście. Naszym zadaniem jest realizować swoje cele. Każdy jakiś ma. Każdy kiedykolwiek coś sobie postanowił i choć minęło od tego czasu choćby dziesięć lat, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten plan zrealizować.
Reposted fromzaaaczarowana zaaaczarowana
congreve
18:41
Czterolatek chce być niezależny od swojej mamy, ale również chce mieć pewność, że ona nadal jest blisko. Sprawdza jak daleko może się posunąć. Nieposłuszny mały chłopiec  wyrywa się, chowa psotnie za rogiem i zatrzymuje. Potem tupta z powrotem, wyglądając zza rogu, żeby sprawdzić, czy mama nie zginęła. U dorosłego mężczyzny obserwujemy dodatkowy manewr pośredni. Po tym, jak się wyrwie, ale zanim przytupta z powrotem, odwraca się przez ramię, żeby sprawdzić, co mama zrobi. “Zrzędzi? Panikuje? Będzie mnie gonić?” Od tego, jak zareagujesz, zależy, czy zrobi jeden krok w twoją stronę, czy następny krok przed siebie. 
Reposted fromzaaaczarowana zaaaczarowana
congreve
18:41

I pamiętaj, że jesteś piękna. Bo masz w sobie tę wyjątkowość, talent i serce. I mimo że czasem rozsypujesz się na drobne kawałki, to i tak jesteś piękna. Bo każda łza jest oznaką wrażliwości, emocji. Nieważne, że czasem krzyczysz do lustra, tupiesz nogą, gryziesz dolną wargę do krwi. Nieważne, że posolisz herbatę przez pomyłkę. Niedoskonałość sprawia, że kocha się jeszcze bardziej i pomimo.

- Kaja Kowalewska / Z książki, którą piszę

Reposted fromzaaaczarowana zaaaczarowana
congreve
18:41
7520 4501 500
Taaak......
Reposted fromwyczes wyczes viaanaeyo anaeyo
congreve
18:41
Kiedy kobieta ma wiarę w siebie, nie boi się bronic swojej indywidualności. Wygląda jak chce. Ma własny styl. Swoja charyzmę. Swój niepowtarzalny urok. Mężczyzna chce czegoś, czego nie ogląda na co dzień. Nie w sensie ruda kontra blondynka. Chce mieć wyjątkowa kobietę, która myśli sama za siebie.
Reposted fromzaaaczarowana zaaaczarowana
congreve
18:41
6056 acfe
Reposted fromlaters laters viaanaeyo anaeyo
congreve
18:40
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viaanaeyo anaeyo
congreve
18:40
Reposted frommeem meem viamondeyzo mondeyzo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl