Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2016

congreve
15:02

Kiedy byłem małym Piotrusiem byłem wkurwiającym, szczupłym wiecznie mądrzącym się gnojem

Tak, owszem dużo mi z tego pozostało.

— Piotr C.
Reposted frombitemyneck bitemyneck
congreve
15:02
7909 1c12 500
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było
się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności.
Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie." /przysłowie chińskie/
Reposted fromyippie yippie viathereover thereover
congreve
15:02
4428 ead4 500
Reposted fromgruetze gruetze
congreve
15:01
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viagdziejestola gdziejestola
congreve
15:01
congreve
15:01
2280 ddf2
congreve
15:01
9942 2d2f 500
congreve
15:01
congreve
15:01
0342 fba7 500
choo choo am outside
congreve
15:01
15:01
6321 663e

elasticpoodle:

As a British person I can confirm that this is 100% accurate.

congreve
15:00
8008 7073 500
Bitte wegmachen.
Reposted fromoelsen oelsen viashowmetherainbow showmetherainbow
congreve
15:00
congreve
15:00
3413 97b4 500
Reposted fromrol rol viashowmetherainbow showmetherainbow
congreve
15:00
Reposted fromFlau Flau viashowmetherainbow showmetherainbow
congreve
14:59
9150 ddad 500
congreve
14:58
3629 cfaa
Reposted frombudas budas viashowmetherainbow showmetherainbow
congreve
14:58
1445 247f
Reposted fromGIFer GIFer viashowmetherainbow showmetherainbow
congreve
14:58
congreve
14:58
Julius Cesar pencil holder
Reposted fromCin Cin viashowmetherainbow showmetherainbow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl