Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2018

congreve
20:46
Istotą depresji nie jest brak sił, lecz brak poczucia sensu. 
— #42
Reposted fromffina ffina vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
20:45
8411 cc7a
congreve
20:45

Jeśli zawsze jest sama, kiedy potrzebuje Twojej pomocy, to nie dziw się, że później Cię już o nią nie prosi. Jeśli sama musiała iść przez mrok, to nie oczekuj, że ogrzejesz się później w jej światłości.

— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
20:45
A jakie to ma znaczenie, że był w moim świecie kilka dni? Przecież te kilka dni były ważniejsze niż całe lata mojego życia.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
20:43
6884 8293 500
Reposted fromfascinated fascinated vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
20:42
1991 1122
Reposted fromtichga tichga vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
20:42
6136 f112 500
Reposted fromverronique verronique vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
20:42
Jestem samotnikiem, który nie powinien być sam.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
20:42
Reposted fromdreamadream dreamadream vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
20:42

W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
20:41
Ty wiesz przecież najlepiej, że pokusa silniejsza jest od woli, od mądrości, od sumienia.
— Pałac, Wiesław Myśliwski
Reposted frombylejaka bylejaka vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
20:41
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. Granicą jest bycie w drodze.
— Tove Jansson
Reposted fromretro-girl retro-girl vianieobecnosc nieobecnosc
20:41
congreve
20:41
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
20:41
Zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą.
— Jodi Picoult – "Jak z obrazka"
congreve
20:41
Nagle masz dwadzieścia pięć lat i nie masz faceta. Tak na serio to nigdy nie miałaś. I po tych dwudziestu pięciu latach zaczynasz się zastanawiać, czy jesteś taka brzydka, czy taka głupia... 
— a może to tylko wygórowane wymagania?
Reposted fromdepresja depresja vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
20:41
I gdy myślę o tobie
to tak
jakby motyl trzepotał w dłoni
uwięziony i ślepy
— H.Poświatowska
congreve
20:40
1984 bookcover by Patrick Pichler & Wolfgang Warzilek
congreve
20:40
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
20:40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl