Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2019

congreve
05:23
Kiedy będziesz chciał się poddać,  Kiedy będziesz chciał odpuścić,  Kiedy zabraknie Ci odwagi, Kiedy stracisz z oczu cel, Kiedy stwierdzisz, że zgubiłeś sens,  Kiedy będziesz zły, zrezygnowany i smutny.  Przypomnij sobie, że kiedyś umrzesz. I spróbuj jeszcze raz, bo na razie masz czas, aby zmienić wszystko.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaawaken awaken

May 07 2019

congreve
20:48
congreve
20:47
20:47
5970 f2c6 500

symical:

Mercury, Venus, and Saturn align with the Pyramids of Giza for the first time in 2,737 years on December 3, 2012

i’ve never reblogged anything so fast

congreve
20:47
6643 73e4 500
Reposted fromzie zie viabehindmyeyelids behindmyeyelids
congreve
20:47
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viaawaken awaken
20:47
4109 8889 500
Reposted frombrumous brumous viaawaken awaken
congreve
20:46
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaawaken awaken
congreve
20:46
0223 1220
Reposted frompunisher punisher viagruetze gruetze
congreve
20:40
6472 5541
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahaber haber

November 10 2018

congreve
23:57
5194 f3bb 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
23:57
Reposted fromFlau Flau vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
23:57
congreve
23:57
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
23:57
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
23:57
4836 d1b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
23:55
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
Reposted from48hrs 48hrs vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
23:55
Nikt, kto zrezygnował, nie dotarł tam, gdzie zmierzał.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
23:55
Zawsze jesteśmy wierni jakiejś miłości i dlatego omijają nas inne.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
23:55
5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl