Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2019

congreve
17:45
congreve
17:45
Reposted fromkriokineza kriokineza viaslodziak slodziak
congreve
17:44
Zawdzięczałam mu bardzo wiele, bo pomagał mi, był gotów rozbierać mój mur cegiełka po cegiełce, (...)... Był przyjacielem. Nawet jeśli tylko raz na jakiś czas, nawet jeśli na odległość, ale był nim. Jedynym, jakiego miałam.
— Klaudia Bianek - "Jedyne takie miejsce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
17:44
4668 6ce8
Reposted fromperseweracje perseweracje vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
17:42
- Cóż, to jest jeden sposób, by dowiedzieć się, czy facet, który ucieka od ciebie, naprawdę cię kocha. - Czyli jaki? Charlie spojrzał mi w oczy. - Żyj dalej bez niego. Facet szybko odzyskuje zdrowy rozsądek, gdy dociera do niego, że już na niego nie czekasz.
— Vi Keeland - "Kusząca pomyłka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
17:42
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić. Dzisiaj.
— N. Belcik
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
17:41
9865 432d 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
17:40
tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. i wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji. 
— halina poświatowska
congreve
17:40
0078 64b1 500
Reposted fromslodziak slodziak

November 02 2019

congreve
12:18
congreve
12:18
5378 d977 500
Reposted fromSquareTXT SquareTXT viaschlachtoros schlachtoros
congreve
08:41
7459 dbd0 500
Reposted fromzie zie vianieobecnosc nieobecnosc

October 26 2019

congreve
14:19
6120 4751 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viabehindmyeyelids behindmyeyelids
congreve
14:18
0696 7a9c 500
via Depresja na wesoło.
Reposted fromnutt nutt viabehindmyeyelids behindmyeyelids
congreve
14:17
congreve
14:17
4855 aa58 500
Reposted fromtichga tichga viadeinneuerfreund deinneuerfreund
congreve
14:16
4959 7141 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viadeinneuerfreund deinneuerfreund
congreve
14:15


I'm just too tired..
congreve
14:14
1415 428d 500
Reposted fromLotte Lotte vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
14:12
0304 0ef9 500
Reposted fromseaweed seaweed vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl