Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

congreve
23:57
5194 f3bb 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
23:57
Reposted fromFlau Flau vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
23:57
congreve
23:57
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
23:57
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
23:57
4836 d1b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
23:55
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
Reposted from48hrs 48hrs vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
23:55
Nikt, kto zrezygnował, nie dotarł tam, gdzie zmierzał.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
23:55
Zawsze jesteśmy wierni jakiejś miłości i dlatego omijają nas inne.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
23:55
5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
23:55
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
23:55
9537 7fbc
Javelin
Reposted fromnazghul nazghul viadeinneuerfreund deinneuerfreund
congreve
23:54
1888 94b4
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
23:54
congreve
23:54
congreve
23:54
0842 70c1
Reposted frommangoe mangoe viadeinneuerfreund deinneuerfreund
congreve
23:53
congreve
23:53
9382 337b 500
congreve
23:53
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak vianieobecnosc nieobecnosc
congreve
23:52
8884 a0c5
Reposted fromtichga tichga viadeinneuerfreund deinneuerfreund
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl